ÚvodPřístrojeUS2A → Princip a parametry US2A

Na jakém principu US2A pracuje?

Ultrazvuk působí mechanicky nebo stimulačně v závislosti na zvolené frekvenci. Volbou frekvence se zároveň mění hloubka působení.

Při nízké frekvenci okolo 30 kHz a výkonu přibližně 2W/cm2 působí ultrazvuk na podkožní tuk mechanicky. Ultrazvukové vlny nepronikají hluboko do tkáně, protože jakmile vlny dosáhnou změněnou strukturu tkáně (např. svalstvo), odrazí se zpět k povrchu. Požadovaný efekt ošetření je realizován mechanickou cestou. Dochází ke zvýšení prokrvení pokožky díky zvýšené produkci tepla, narušení buněčné membrány pomocí rozkmitání tukových molekul a k následnému rozbití tukových molekul - lipolýze (rozložení, štěpení tuků).

Při vyšší frekvenci okolo 500 kHz ultrazvukové vlny pronikají hlouběji do tkáně (7 – 8 cm). V tomto případě požadovaný efekt nevzniká mechanickou cestou, nýbrž reakcí sympatického nervového systému s těmito účinky: stimulace nervových zakončení sympatického systému s uvolněním a difúzí noradrenalinu do tukové tkáně.
Noradrenalinová činnost v tukových buňkách umožňuje zahájení lipolýzy v nižších (hluboko uložených) podkožních vrstvách. V tomto případě je výkon nižší, protože zde působí ultrazvuk pouze jako stimulační médium.

US2A může mít až 14 ultrazvukových elektrod, z nichž se každá skládá z 3 piezokeramických rezonátorů. Díky tomuto uspořádání je možné současně působit až na 42 bodů, což umožňuje pokrýt velkou část těla.

Nízká frekvence ultrazvuku, která je používána pro redukci nevzhledné pomerančové kůže, byla až dosud generována piezoelektrickými články. US2A se používá speciální piezokeramické rezonátory generující ultrazvukové vlny, které jsou daleko efektivnější a umožňují lepší rozložení výkonu po celé pracovní ploše každé z elektrod. Tato moderní technologie garantuje nejvyšší možnou účinnost.

Technické parametry

Rozměry (cm): 23(v) x 49(š) x 26(h) bez misky
Rozměry včetně misky (na elektrody) (cm): 49(h)
Počet generátorů: 7 (jeden pro každý pár elektrod)
Způsob emitace: kontinuální nebo pulzní
Maximální ultrazvukový výkon: 2 W/cm2
Hmotnost bez elektrod: 10kg
Elektrické napětí: 230 V AC 50-60 Hz
Pojistky: 250V/2A keramická T5x20
Provozní podmínky: okolní teplota od +10°C do +40°C, relativní vlhkost od 30% do 70%

Specifikace elektrod
Ultrazvukové elektrody 30 kHz
Frekvence: 30 kHz
Počet rezonátorů na elektrodu: 3
Počet elektrod: 10
Celkový počet rezonátorů: 30
Aktivní plocha elektrody: 110 cm2 (17 x 6,5 cm)
Indikátor spuštění: integrované LED diody
Hmotnost elektrody: 230 g

Ultrazvukové elektrody 500 kHz
Frekvence: 500 kHz
Počet rezonátorů na elektrodu: 3
Počet elektrod: 3 + 1 na objednávku
Celkový počet rezonátorů: 12
Aktivní plocha elektrody: 110 cm2 (17 x 6,5 cm)
Indikátor spuštěn: integrované LED diody
Hmotnost elektrody: 390 g

Kam pokračovat?Získejte kalkulaci financování (pronájem/zakoupení)


Duolift Sequential BCV Face
Duolift Sequential BCV Face & Body
Duolift Sequential RCV Face
Duolift Sequential RCV Face & Body
US2A Sequential
CAVITALyse

Způsob pořízení přístroje:

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné